Balirunners

S.O.S. Bali Bosloop

 

SOS BALI BOSLOOP was uitdagend én heel gezellig. 

De SOS BALI BOSLOOP, die door de stichting Loopgroep Bali Runners op woensdagavond 8 september werd georganiseerd, voldeed qua aantal deelnemers (60) niet aan de verwachtingen, maar was desondanks een geslaagd evenement. De hartverwarmende gastvrijheid van de vrijwilligers van jeu de boules verenging “De Knusse Boules”, die hun accommodatie ter beschikking stelden, heeft daar zeker aan bijgedragen. De meeste deelnemers kwamen van de atletiekverenigingen uit de regio, zoals Atletiek Oirschot, GVAC Veldhoven, AVR Reusel, Springbokken Son en Gen. Michaelis Best. Maar er waren ook deelnemers bij, die een verre reis hadden gemaakt om aan deze bosloop mee te kunnen doen.

Het was een zwoele zomeravond en het knusse terrein van de jeu de boules verenging leek op deze avond wel een stukje Zuid Frankrijk. De hoge temperatuur (29 graden !) en het uitdagende parcours zal sommige deelnemers verrast hebben, dat bleek wel uit de spontane reacties. Vooral het stukje “zandwoestijn” bij de Sint Martens Berg was zelfs voor de ervaren hardlopers en trailrunners een flinke barriére op hun weg naar een mooie finishtijd. Toch was elke deelnemer na afloop heel tevreden over het goed uitgepijlde parcours en dat was voor de organiserende Bali Runners goed om te horen. De ijskar van “De Twee Dames” uit Oirschot en de frisse drankjes van de vrijwilligers van “De Knusse Boule” gaven de verhitte deelnemers snelle verkoeling en maakte de sfeer op het finishterrein nog gezelliger.

Het werd een avond, waarop de deelnemers en de organisatie met plezier terug zullen kijken. In dat opzicht is een woord van dank op zijn plaats voor de familie Verhagen, die hun weiland als parkeerterrein ter beschikking hebben gesteld. En natuurlijk ook voor de vrijwilligers van de EHBO, de vrijwilligers van Vakantiejeugdwerk Oostelbeers en de vrijwilligers van “De Knusse Boule”, die er samen voor gezorgd hebben dat het een mooie bosloop werd. Dankzij hen kunnen de Bali Runners in het komende jaar weer een aantal kinderen op het eiland Bali, die een klompvoet hebben en daardoor niet goed kunnen lopen, via een operatie of andere behandeling een kans op een betere toekomst geven.

Deze bosloop heeft ook laten zien, dat het voor een kleine groep vrijwilligers heel goed mogelijk is om een evenement te organiseren, dat coronaproof is. Dat geeft vertrouwen voor het komende jaar, waarin de Bali Runners op zondag 24 april 2022 weer hun GROENE WOUD LENTE TRAIL hopen te kunnen organiseren.

PlayPause
20210908_190530
img20210908wa0026
img20210908wa0028
img20210908wa0029
20210908_191106
previous arrow
next arrow


Loop- en spelmiddag voor kinderen gaat op woensdag 8 september niet door !

De stichting Loopgroep Bali Runners organiseert in samenwerking met VAKANTIEJEUGDWERK OOSTELBEERS op woensdag 8 september 2021 de volgende evenementen:

  • woensdagmiddag 15.00 uur: loop- en spelmiddag voor de kinderen van Oost- West en Middelbeers (organisatie in handen van Vakantiejeugdwerk Oostelbeers);
  • woensdagavond 18.30 uur: bosloop voor hardlopers en trailrunners.

Wegens onvoldoende aanmeldingen is het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners genoodzaakt om de loop- en spelmiddag voor kinderen NIET door te laten gaan.

De ouders van de kinderen, die zich voor de loop- en spelmiddag hebben aangemeld, zullen van het niet doorgaan op de hoogte worden gesteld.

De bosloop voor hardlopers en trailrunners heeft wel voldoende aanmeldingen en gaat dus WEL door.

De hardlopers en trailrunners, die zich hebben aangemeld voor deze bosloop, kunnen starten tussen 18.30 uur en 19.15 uur op de start/finish locatie Hoogeindseweg 23 in Oostelbeers.


Sfeerimpressie parcours S.O.S BALI BOSLOOP

 

De stichting Loopgroep Bali Runners organiseert op woensdagavond 8 september 2021 de S.O.S. BALI BOSLOOP, waarvan de opbrengst zal gaan naar de hulpverlening aan Indonesische kinderen, die een fysieke loopbeperking hebben (meestal klompvoet) en daardoor niet goed kunnen lopen.

Inmiddels hebben enkele Bali Runners het parcours uitgezet in de bossen bij de start- en finishlocatie Hoogeindseweg 23-25 in Oostelbeers.

Door de vele stroken los zand en het geaccidenteerde terrein is het een uitdagend parcours geworden, dat geschikt is voor hardlopers en trailrunners.

Omdat deelnemers ervoor kunnen kiezen om het parcours één keer, twee keer of drie keer af te leggen, is het ook geschikt voor beginnende hardlopers en trailrunners.

Bijgaande foto’s geven een sfeerimpressie van het parcours.

 

PlayPause
sfeerimpressie_bosloop_6
sfeerimpressie_bosloop_3
sfeerimpressie_bosloop_2
sfeerimpressie_bosloop_4
sfeerimpressie_bosloop_5
sfeerimpressie_bosloop
previous arrow
next arrow

 


 

 

Start en finish:        Hoogeindseweg 23, 5091KB Oostelbeers

15.00 uur:               Jeugdloop (8-12 jaar) 1, 2 of 3 km

Georganiseerd door Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers. Aanmelden via de website https://www.vakantiejeugdwerk.nl/

Inschrijfgeld jeugd € 2,-

18.45 – 19.30 uur:  Bosloop 5, 10, 15 km

Gespreide start voor volwassenen

Er is geen tijdregistratie. Bij de finish is er voor alle deelnemers een medaille en voor de jeugd nog een extra verrassing.

Limiet aantal deelnemers

Er is een maximum van 150 deelnemers

Inschrijving

Uitsluitend door voorinschrijving op de website www.inschrijven.nl

Volwassenen betalen € 8,50 via automatische incasso.

De voorinschrijven sluit op 5 september of eerder, als de limiet van 150 deelnemers is bereikt.

De opbrengst is voor kinderen met een loopbeperking op Bali, die nu lijden onder de verspreiding van het coronavirus, dat in Indonesië ernstige vormen heeft aangenomen.

Startnummers

De startnummers worden niet toegezonden, maar op de startlocatie uitgereikt aan de deelnemers, die zich via voorinschrijving hebben aangemeld.

Bali runners Logo small

Stichting Loopgroep Bali-Runners helpt kinderen
met een lichamelijke beperking op Bali.

Coronaregels
Door inschrijving verplicht de deelnemer zich te houden aan de op dat moment geldende coronaregels.Bij de start en gedurende het hele evenement dient 1,5 meter onderlinge afstand in acht te worden genomen.

Doorgaan van het evenement
Mocht het evenement als gevolg van verscherpte coronamaatregelen moeten worden afgelast, dan zullen de deelnemers hierover tijdig worden ingelicht. In overleg wordt het inschrijfgeld dan teruggestort of gereserveerd voor een volgende editie van het evenement.

Let op:
Deelname op eigen risico, je loopt in een uitgestrekt natuurgebied, hulp is niet snel ter plaatse.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en diefstal van eigendommen.

Bij inschrijven ga je akkoord met het publiceren van foto- en filmmateriaal.


 

Belangrijk bericht voor deelnemers aan S.O.S. Bali Bosloop op 8 september 2021.

De stichting Loopgroep Bali Runners wil met de organisatie van de bosloop, die op woensdagavond 8 september zal worden gehouden in Oostelbeers, via deelname van zoveel mogelijk hardlopers de mensen op het eiland Bali helpen, die nu lijden onder de verspreiding van het coronavirus welke in Indonesië heel ernstige vormen heeft aangenomen.

Door de ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus in Nederland is duidelijk geworden dat de Bali Runners hun oorspronkelijke plan aan zullen moeten passen.

Inmiddels heeft overleg plaats gevonden met de afdeling vergunningen van de Samenwerking Kempengemeenten.

Dat heeft de volgende aanpassingen opgeleverd voor de bosloop.

Inschrijving voor het evenement

Gezien de recente ontwikkelingen aangaande de verspreiding van het coronavirus is besloten om deelname aan het evenement uitsluitend mogelijk te maken via voorinschrijving via de website www.inschrijven.nl.

Limiet aantal deelnemers

Gezien de recente ontwikkelingen aangaande de verspreiding van het coronavirus is besloten om maximaal 150 deelnemers toe te laten tot het evenement.

Startnummers

Op de dag van het evenement zal een aantal vrijwilligers op de startlocatie aanwezig zijn om de startnummers uit te reiken aan deelnemers, die zich via voorinschrijving hebben aangemeld voor het evenement. De startnummers worden dus niet toegezonden.

Gespreide start

Besloten is om de startprocedure te wijzigen. Deelnemers kunnen starten tussen 18.45 en 19.30. Er is sprake van een vrije start zonder tijdregistratie. Bij de start dient de regel van 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Dat geldt overigens ook voor de hele duur van het evenement.

Finish

Deelnemers krijgen na de finish een medaille, die gereedligt op een tafel.

Coronaregels

Door inschrijving verplicht elke deelnemer zich te houden aan de op dat moment geldende coronaregels. Dit is voor zijn eigen veiligheid en ook voor de veiligheid van de andere deelnemers. Aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers dienen te worden opgevolgd.

Doorgaan van het evenement

De stichting Loopgroep Bali Runners is zich bewust van de mogelijkheid, dat het evenement in laatste instantie geen doorgang kan vinden vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. Als dit het geval blijkt te zijn, dan zal dit tijdig aan de deelnemers ter kennis worden gebracht.

 


Belangrijk bericht voor de deelnemers aan de S.O.S. Bali Bosloop.

Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus is het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners genoodzaakt om wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de S.O.S. Bali Bosloop, die op woensdagavond 8 september 2021 zal worden gehouden.

De belangrijkste wijziging is dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, deelname aan deze bosloop uitsluitend is mogelijk via voorinschrijving op www.inschrijven.nl.

Binnen enkele dagen zal deze voorinschrijving geopend worden.

Een andere belangrijke wijziging is dat er een limiet gesteld zal worden aan het aantal deelnemers. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met Gemeente Oirschot over het aantal deelnemers dat kan deelnemen in achtneming met de coronaregels. Om deze reden is het belangrijk om zo snel mogelijk in te schrijven.

Wat betreft de starttijden en de wijze van starten (gespreid starten) vindt er ook overleg plaats met Gemeente Oirschot. Wanneer dit overleg is afgerond zullen de starttijden ook bekend worden gemaakt op deze website.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft regelmatig contact met de projecten die op Bali (en andere eilanden in Indonesië) worden uitgevoerd. Op dit moment is de situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus zeer ernstig. Op Bali is er sprake van een “lockdown”, waardoor er geen toeristen naar het eiland mogen komen en een groot gedeelte van de bevolking geen inkomen heeft. De Bali Runners willen de mensen op Bali heel graag helpen en willen daarom heel graag de  S.O.S.Bali Bosloop organiseren. Zij dienen daarbij echter rekening te houden met de thans geldende regels aangaande het coronavirus. Het bestuur hoopt dat veel mensen zich desondanks zullen aanmelden voor deze bosloop. Het is een mooie manier om de mensen op Bali te helpen.


Iedereen weet dat de Bali Runners proberen om Indonesische kinderen te helpen, die een klompvoet hebben en niet goed kunnen lopen.

Daarvoor proberen ze op verschillende manieren geld in te zamelen.

In de afgelopen jaren was een van deze manieren de organisatie van een eigen wedstrijd in de natuur van de omgeving van Oirschot.

Door de coronacrisis is dit echter gedurende een lange periode niet mogelijk geweest.

Nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepeld zijn, is dit voor de Bali Runners aanleiding om weer een evenement te organiseren, waarvan de opbrengst gaat naar de kinderen in Indonesië,  die onze hulp zo nodig hebben.

Deze keer wordt het iets heel bijzonders, namelijk een bosloop op woensdagavond 8 september 2021, waarbij de kinderen in de middag van die dag ook mee mogen doen.

De start en de finish zijn op het terrein van de jeu de boules vereniging “De Knusse Boules” op het adres Hoogeindseweg 23 in Oostelbeers.

Inschrijven kan op de startlocatie tot een kwartier voor de start.

Noteer de datum 8 september 2021 alvast in uw agenda !

Nadere informatie volgt in de komende weken op de website www.balirunners.nl.

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail