Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Financieel Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag van de Bali Runners over het jaar 2016. 

Bali runners Logo small

In het jaar 2016 was er nog geen sprake van de stichting Loopgroep Bali Runners. De groep van acht hardlopers was in dit jaar actief onder de eigen naam Bali Runners. Voor dit jaar hebben zij een financieel jaarverslag gemaakt, dat u hieronder aantreft.

Op welke periode heeft dit verslag betrekking ?

De Bali Runners zijn met hun activiteiten gestart op 1-7-2016. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1-7-2016 tot en met 31-12-2016.

Doel van het project over het jaar 2016.

Het eerste project van de Bali Runners had de naam “speculaasproject” en heeft zich afgespeeld in de tweede helft van het jaar 2016. Het doel van dit project was het inzamelen van geld voor de financiering van het volledige traject van selectie, operatie en nabehandeling van Balinese kinderen, die een klompvoet hebben en alleen via een operatie geholpen kunnen worden.

Samenvatting van de onderdelen van het project over het jaar 2016.

Het speculaasproject over het jaar 2016 bestond uit de volgende activiteiten, waarbij geld werd ingezameld voor het eerder omschreven doel:

 • Deelname aan triatlon Oirschot;
 • Tien eurocent per getrainde kilometer;
 • Deelname aan marathon Eindhoven;
 • Verkoop van pakketten speculaas.

Ontvangen donaties.

In de “Verlies en Winstrekening kunt u zien dat er voor dit project in totaal een bedrag van 4.793,55 euro aan donaties is ontvangen. Dit bedrag kan als volgt onderverdeeld worden:

 • Donaties in verband met deelname aan de triatlon van Oirschot: 1.413,50;
 • Donaties in verband met getrainde kilometers door Bali Runners: 402,00;
 • Donaties in verband met deelname aan marathon Eindhoven: 449,40;
 • Donaties in verband met speculaasproject: 1.823,85
 • Donaties in verband met wikkels voor pakketten speculaas: 689,20;
 • Donaties in verband met bankkosten: 15,60.

Het is duidelijk dat de donaties van donateurs en sponsors een héél grote bijdrage hebben geleverd aan het resultaat van het speculaasproject. Uiteraard zijn de Bali Runners daarvoor heel dankbaar.

Inkopen pakketten speculaas.

De Bali Runners hebben 3218 pakketten speculaas ingekocht. De pakketten hebben 3218 x 0,55 = 1.769,90 euro gekost. De lage inkoopprijs is te danken aan Edward Hamers van Jumbo Oirschot, die op deze manier een heel grote bijdrage heeft geleverd aan de speculaasactie.  

Gratis ontvangen pakketten speculaas.

Edward Hamers van Jumbo Oirschot heeft 140 pakketten speculaas gedoneerd. Dit gebaar van Edward Hamers betekent een extra opbrengst van 280 euro voor ons project.

Verkochte pakketten speculaas.

Alle 3358 pakketten speculaas zijn verkocht. Dit heeft een bedrag van 3358 x 2,00 euro = 6.716,00 euro opgebracht.

Kostprijs wikkels.

We hebben 2850 wikkels laten maken en die hebben 689,20 euro gekost. Een sponsor heeft dit bedrag gedoneerd. De wikkels kosten dus niets. Voor de resterende 508 wikkels (3.358 – 2850) is vanwege de tijddruk van de levering een noodoplossing gevonden. Een basisschool in Oirschot heeft namelijk dit aantal wikkels gekopieerd en daarvoor geen vergoeding gevraagd. De basisschool verdient hiervoor een groot compliment.  Dat geldt ook voor de eigenaren en cliënten van Zorgboerderij Het Scheiend in Oirschot, die er voor zorgden dat de wikkels tijdig om de pakketten speculaas werden gedaan, zodat er geen vertraging ontstond bij de levering van de pakketten.

Winst uit verkoop van pakketten speculaas.

De winst uit het speculaasproject is 4.241,30 euro en kan als volgt gespecificeerd worden:

 • Opbrengst ingekochte pakketten speculaas: 3218 x 2 = 6436,00 euro;
 • Opbrengst gratis ontvangen pakketten speculaas: 140 x 2 = 280,00 euro;
 • Uitgaven voor ingekochte pakketten speculaas: -1.769,90 euro;
 • Uitgaven voor ingekochte wikkels: -689,20 euro;
 • Uitgaven voor bankkosten: -15,60 euro.

Totale resultaat van het speculaasproject 2016.

Het resultaat van dit project kan als volgt worden onderverdeeld:

 • Ontvangen donaties: 4.793,55 euro;
 • Winst op speculaasverkoop: 4.241,30 euro.

Het project van de Bali Runners heeft in de periode 1-7-2016 tot en met 31-12-2016 een bedrag van 9.034,85 euro opgebracht. Van dit bedrag is inmiddels 6.250,00 euro overgemaakt naar de stichting Stepping Stones Bali. Dit bedrag zal uitsluitend worden besteed aan het complete traject (selectie, operatie, nabehandeling) van de operatie van vier Balinese kinderen, die een klompvoet hebben en niet op een andere manier geholpen kunnen worden. Het bedrag van 6.250,00 euro betreft een vooruitbetaling op de financiering van eerder genoemd traject, dat in de periode februari 2017 tot en met mei 2017 zal plaats vinden.

Het resterende bedrag van 2.784,85 euro zal worden besteed aan het complete traject (selectie, operatie en nabehandeling) van de operatie van twee kinderen, die eveneens een klompvoet hebben en die nog geselecteerd moeten worden.

Te verwachten definitief eindresultaat.

Zoals eerder opgemerkt gaat een basisschool in Oostelbeers op 27-1-2017nog een “High Tea” organiseren voor het project van de Bali Runners. Dit opbrengst van dit evenement kan de totale opbrengst van het project van de Bali Runners brengen op een bedrag dat voldoende is om ook een zesde kind, dat een klompvoet heeft en niet op een andere wijze geholpen kan worden, te laten opereren.

Aantal kinderen dat geholpen kan worden.

Van de opbrengst van het project van de Bali Runners over het jaar 2016 zullen in de periode februari 2017 tot en met mei 2017 zes kinderen geholpen worden op hun weg naar een betere toekomst.

Slotconclusie.

Wat het definitieve eindresultaat ook zal worden, ik durf nu al te stellen dat iedereen, die aan dit project mee heeft geholpen, trots mag zijn op hetgeen wat er tot stand is gebracht.

Uit de reacties van de inwoners van de gemeente Oirschot (en ver daar buiten) hebben de Bali Runners gemerkt dat dit project en de doelgroep iedereen heel erg aanspreekt. De Bali Runners hebben daarom besloten om in het jaar 2017 op de ingeslagen weg verder te gaan en opnieuw een soortgelijk project te organiseren. Daarbij zal gestreefd worden naar een reductie van de totale kosten per te opereren kind, zodat in verhouding meer kinderen geholpen zullen kunnen worden.

Oirschot, 2-1-2017

Kees Smetsers

Bali Runner


Balans

tabel2


deel deze bali runners financieel jaarverslag pagina

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail