Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Doelgroep 2020

Doelgroep project van de stichting Loopgroep Bali Runners in de jaren 2020 en 2021.

 

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft besloten om de in het jaar 2020 ontvangen en nog te ontvangen donaties en sponsorgelden in het jaar 2021 te besteden aan de hierna te noemen doelgroep.

De in het jaar 2020 ontvangen en nog te ontvangen gelden zullen in het jaar 2021 worden besteed aan de financiering van de hulpverlening aan Indonesische kinderen, die een orthopedische behandelbare beperking hebben en die in Indonesië op de eilanden Bali en Sumatra geholpen zullen worden. De financiering van de hulpverlening betreft niet alleen hulpverlening via operaties, maar ook hulpverlening via andere behandelingen (zoals bijvoorbeeld de “Ponseti” methode), alsmede activiteiten die gericht zijn op het op een hoger niveau brengen van de hulpverlening aan kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking. Hierbij kan gedacht worden aan bijscholing en onderwijs aan hulpverleners.

Met “hulpverlening” wordt bedoeld het complete traject van selectie, begeleiding, operatie, fysiotherapie en revalidatie van kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking, die alleen via een operatie geholpen kunnen worden.

Met “hulpverlening” worden ook bedoeld alle handelingen, die nodig zijn om een kind met een orthopedisch behandelbare beperking te helpen, dat niet geopereerd hoeft te worden. Daarbij kan gedacht worden aan de “Ponseti methode” (fysiotherapie, braces en gips).

Nadere informatie omtrent het voorgaande is te vinden in de pagina BELEID en de pagina EVENEMENTEN (submenu PROJECTEN 2019 en 2020) van deze website.

 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail