Balirunners

Nieuws 2021

 

SOS BALI BOSLOOP was uitdagend én heel gezellig. 

De SOS BALI BOSLOOP, die door de stichting Loopgroep Bali Runners op woensdagavond 8 september werd georganiseerd, voldeed qua aantal deelnemers (60) niet aan de verwachtingen, maar was desondanks een geslaagd evenement. De hartverwarmende gastvrijheid van de vrijwilligers van jeu de boules verenging “De Knusse Boules”, die hun accommodatie ter beschikking stelden, heeft daar zeker aan bijgedragen. De meeste deelnemers kwamen van de atletiekverenigingen uit de regio, zoals Atletiek Oirschot, GVAC Veldhoven, AVR Reusel, Springbokken Son en Gen. Michaelis Best. Maar er waren ook deelnemers bij, die een verre reis hadden gemaakt om aan deze bosloop mee te kunnen doen.

Het was een zwoele zomeravond en het knusse terrein van de jeu de boules verenging leek op deze avond wel een stukje Zuid Frankrijk. De hoge temperatuur (29 graden !) en het uitdagende parcours zal sommige deelnemers verrast hebben, dat bleek wel uit de spontane reacties. Vooral het stukje “zandwoestijn” bij de Sint Martens Berg was zelfs voor de ervaren hardlopers en trailrunners een flinke barriére op hun weg naar een mooie finishtijd. Toch was elke deelnemer na afloop heel tevreden over het goed uitgepijlde parcours en dat was voor de organiserende Bali Runners goed om te horen. De ijskar van “De Twee Dames” uit Oirschot en de frisse drankjes van de vrijwilligers van “De Knusse Boule” gaven de verhitte deelnemers snelle verkoeling en maakte de sfeer op het finishterrein nog gezelliger.

Het werd een avond, waarop de deelnemers en de organisatie met plezier terug zullen kijken. In dat opzicht is een woord van dank op zijn plaats voor de familie Verhagen, die hun weiland als parkeerterrein ter beschikking hebben gesteld. En natuurlijk ook voor de vrijwilligers van de EHBO, de vrijwilligers van Vakantiejeugdwerk Oostelbeers en de vrijwilligers van “De Knusse Boule”, die er samen voor gezorgd hebben dat het een mooie bosloop werd. Dankzij hen kunnen de Bali Runners in het komende jaar weer een aantal kinderen op het eiland Bali, die een klompvoet hebben en daardoor niet goed kunnen lopen, via een operatie of andere behandeling een kans op een betere toekomst geven.

Deze bosloop heeft ook laten zien, dat het voor een kleine groep vrijwilligers heel goed mogelijk is om een evenement te organiseren, dat coronaproof is. Dat geeft vertrouwen voor het komende jaar, waarin de Bali Runners op zondag 24 april 2022 weer hun GROENE WOUD LENTE TRAIL hopen te kunnen organiseren.

 • 20210908_190530
 • 20210908_191106
 • IMG-20210908-WA0026
 • IMG-20210908-WA0028
 • IMG-20210908-WA0029


Bali Runners helpen de kinderen op Bali.

 

Door de hulp van héél veel mensen uit de gemeente Oirschot (en daarbuiten) konden de Bali Runners Henk van Gerven en Bas Lemmens op donderdag 12 augustus een cheque van 3.000 euro overhandigen aan Geertjan Oomen, de broer van Marjanne Oomen en penningmeester van de stichting Stepping Stones Bali. Geertjan en diens vader Christ, die ook bij de overhandiging van de cheque aanwezig was, waren natuurlijk heel blij met dit bedrag.

Het geld is bestemd voor het klompvoetproject van Marjanne Oomen op het eiland Bali. Marjanne kan met dit geld héél veel Balinese kinderen een kans op een betere toekomst geven.

De Bali Runners hopen dat zij in het komende jaar Marjanne Oomen en de stichting Stepping Stones Bali weer kunnen helpen. Daarom organiseren zij op woensdagavond 8 september een recreatieve bosloop in het bos bij de start- en finishlocatie Hoogeindseweg 23 Oostelbeers. Het parcours is geschikt voor zowel ervaren als beginnende hardlopers en trailrunners. Inschrijven kan uitsluitend via voorinschrijving op www.inschrijven.nl. Meer informatie is te vinden op www.balirunners.nl. Via deelname aan deze bosloop krijgen de kwetsbare kinderen op Bali een helpende hand toegestoken

In november gaan de Bali Runners weer speculaas verkopen en zij hopen dat de inwoners van de gemeente Oirschot (Spoordonk, Oirschot en de Beerzen) dan weer net zo enthousiast pakketten speculaas zullen gaan kopen als vorig jaar. Alle kleine beetjes kunnen samen een groot verschil maken voor de mensen op het eiland Bali, die nu onze hulp zo nodig hebben.

Eventuele donaties kunnen worden gedaan op bankrekening NL34RABO 0316590371 ten name van de stichting Loopgroep Bali Runners. Wilt u de mensen op Bali helpen ? De Bali Runners zullen u daarvoor heel dankbaar zijn.

Kees Smetsers

 


Sfeerimpressie parcours S.O.S BALI BOSLOOP

 

De stichting Loopgroep Bali Runners organiseert op woensdagavond 8 september 2021 de S.O.S. BALI BOSLOOP, waarvan de opbrengst zal gaan naar de hulpverlening aan Indonesische kinderen, die een fysieke loopbeperking hebben (meestal klompvoet) en daardoor niet goed kunnen lopen.

Inmiddels hebben enkele Bali Runners het parcours uitgezet in de bossen bij de start- en finishlocatie Hoogeindseweg 23-25 in Oostelbeers.

Door de vele stroken los zand en het geaccidenteerde terrein is het een uitdagend parcours geworden, dat geschikt is voor hardlopers en trailrunners.

Omdat deelnemers ervoor kunnen kiezen om het parcours één keer, twee keer of drie keer af te leggen, is het ook geschikt voor beginnende hardlopers en trailrunners.

Bijgaande foto’s geven een sfeerimpressie van het parcours.

 

 

 • Sfeerimpressie bosloop 2
 • Sfeerimpressie bosloop 3
 • Sfeerimpressie bosloop 4
 • Sfeerimpressie bosloop 5
 • Sfeerimpressie bosloop 6
 • Sfeerimpressie bosloop

 


 

 

Start en finish:        Hoogeindseweg 23, 5091KB Oostelbeers

15.00 uur:               Jeugdloop (8-12 jaar) 1, 2 of 3 km

Georganiseerd door Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers. Aanmelden via de website https://www.vakantiejeugdwerk.nl/

Inschrijfgeld jeugd € 2,-

18.45 – 19.30 uur:  Bosloop 5, 10, 15 km

Gespreide start voor volwassenen

Er is geen tijdregistratie. Bij de finish is er voor alle deelnemers een medaille en voor de jeugd nog een extra verrassing.

Limiet aantal deelnemers

Er is een maximum van 150 deelnemers

Inschrijving

Uitsluitend door voorinschrijving op de website www.inschrijven.nl

Volwassenen betalen € 8,50 via automatische incasso.

De voorinschrijven sluit op 5 september of eerder, als de limiet van 150 deelnemers is bereikt.

De opbrengst is voor kinderen met een loopbeperking op Bali, die nu lijden onder de verspreiding van het coronavirus, dat in Indonesië ernstige vormen heeft aangenomen.

Startnummers

De startnummers worden niet toegezonden, maar op de startlocatie uitgereikt aan de deelnemers, die zich via voorinschrijving hebben aangemeld.

Bali runners Logo small

Stichting Loopgroep Bali-Runners helpt kinderen
met een lichamelijke beperking op Bali.

Coronaregels
Door inschrijving verplicht de deelnemer zich te houden aan de op dat moment geldende coronaregels.Bij de start en gedurende het hele evenement dient 1,5 meter onderlinge afstand in acht te worden genomen.

Doorgaan van het evenement
Mocht het evenement als gevolg van verscherpte coronamaatregelen moeten worden afgelast, dan zullen de deelnemers hierover tijdig worden ingelicht. In overleg wordt het inschrijfgeld dan teruggestort of gereserveerd voor een volgende editie van het evenement.

Let op:
Deelname op eigen risico, je loopt in een uitgestrekt natuurgebied, hulp is niet snel ter plaatse.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en diefstal van eigendommen.

Bij inschrijven ga je akkoord met het publiceren van foto- en filmmateriaal.


 

Belangrijk bericht voor deelnemers aan S.O.S. Bali Bosloop op 8 september 2021.

De stichting Loopgroep Bali Runners wil met de organisatie van de bosloop, die op woensdagavond 8 september zal worden gehouden in Oostelbeers, via deelname van zoveel mogelijk hardlopers de mensen op het eiland Bali helpen, die nu lijden onder de verspreiding van het coronavirus welke in Indonesië heel ernstige vormen heeft aangenomen.

Door de ontwikkeling van de verspreiding van het coronavirus in Nederland is duidelijk geworden dat de Bali Runners hun oorspronkelijke plan aan zullen moeten passen.

Inmiddels heeft overleg plaats gevonden met de afdeling vergunningen van de Samenwerking Kempengemeenten.

Dat heeft de volgende aanpassingen opgeleverd voor de bosloop.

Inschrijving voor het evenement

Gezien de recente ontwikkelingen aangaande de verspreiding van het coronavirus is besloten om deelname aan het evenement uitsluitend mogelijk te maken via voorinschrijving via de website www.inschrijven.nl.

Limiet aantal deelnemers

Gezien de recente ontwikkelingen aangaande de verspreiding van het coronavirus is besloten om maximaal 150 deelnemers toe te laten tot het evenement.

Startnummers

Op de dag van het evenement zal een aantal vrijwilligers op de startlocatie aanwezig zijn om de startnummers uit te reiken aan deelnemers, die zich via voorinschrijving hebben aangemeld voor het evenement. De startnummers worden dus niet toegezonden.

Gespreide start

Besloten is om de startprocedure te wijzigen. Deelnemers kunnen starten tussen 18.45 en 19.30. Er is sprake van een vrije start zonder tijdregistratie. Bij de start dient de regel van 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Dat geldt overigens ook voor de hele duur van het evenement.

Finish

Deelnemers krijgen na de finish een medaille, die gereedligt op een tafel.

Coronaregels

Door inschrijving verplicht elke deelnemer zich te houden aan de op dat moment geldende coronaregels. Dit is voor zijn eigen veiligheid en ook voor de veiligheid van de andere deelnemers. Aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers dienen te worden opgevolgd.

Doorgaan van het evenement

De stichting Loopgroep Bali Runners is zich bewust van de mogelijkheid, dat het evenement in laatste instantie geen doorgang kan vinden vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus. Als dit het geval blijkt te zijn, dan zal dit tijdig aan de deelnemers ter kennis worden gebracht.


Belangrijk bericht voor de deelnemers aan de S.O.S. Bali Bosloop.

Door de recente ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus is het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners genoodzaakt om wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de S.O.S. Bali Bosloop, die op woensdagavond 8 september 2021 zal worden gehouden.

De belangrijkste wijziging is dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, deelname aan deze bosloop uitsluitend is mogelijk via voorinschrijving op www.inschrijven.nl.

Binnen enkele dagen zal deze voorinschrijving geopend worden.

Een andere belangrijke wijziging is dat er een limiet gesteld zal worden aan het aantal deelnemers. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met Gemeente Oirschot over het aantal deelnemers dat kan deelnemen in achtneming met de coronaregels. Om deze reden is het belangrijk om zo snel mogelijk in te schrijven.

Wat betreft de starttijden en de wijze van starten (gespreid starten) vindt er ook overleg plaats met Gemeente Oirschot. Wanneer dit overleg is afgerond zullen de starttijden ook bekend worden gemaakt op deze website.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft regelmatig contact met de projecten die op Bali (en andere eilanden in Indonesië) worden uitgevoerd. Op dit moment is de situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus zeer ernstig. Op Bali is er sprake van een “lockdown”, waardoor er geen toeristen naar het eiland mogen komen en een groot gedeelte van de bevolking geen inkomen heeft. De Bali Runners willen de mensen op Bali heel graag helpen en willen daarom heel graag de  S.O.S.Bali Bosloop organiseren. Zij dienen daarbij echter rekening te houden met de thans geldende regels aangaande het coronavirus. Het bestuur hoopt dat veel mensen zich desondanks zullen aanmelden voor deze bosloop. Het is een mooie manier om de mensen op Bali te helpen.

 


Drie Bali Runners rennen samen 105 kilometer in nog geen zes uur.

Na de versoepeling van de coronaregels waren drie Bali Runners er als de kippen bij om weer een wedstrijdje te gaan lopen.

Antoinet Hems, Henk van Gerven en Kees Smetsers hadden op internet de “La Chouffe Trail” gevonden. Dat is een uitdagende trail van 35,2 kilometer op een parcours langs het riviertje de Ourthe in de Belgische Ardennen.

Vol goede moed en blij dat ze eindelijk weer aan een wedstrijd mee konden doen, reden ze naar België. Antoinet, Henk en Kees werden vergezeld door Rinus van Dijck van Atletiek Eindhoven, die besloten had om daar een trail van 10 kilometer te gaan lopen.

Meteen na de start van de trail bleek dat echt hardlopen al niet meer mogelijk was, want de drie Bali Runners moesten meteen een steile helling beklimmen, die bezaaid was met stenen en boomwortels. Eigenlijk bleef dat constant zo en de hellingen waren soms zo steil dat er afgedaald moest worden met behulp van een touw. Het snel stromende riviertje Ourthe liep als een rode draad door het parcours en moest ook twee keer worden overgestoken. Gelukkig was het water niet zo diep en bleef het bij soppende schoenen, die na een half uurtje weer droog aanvoelden. Het afdalen van de hellingen vergde veel van de bovenbenen en die begonnen gedurende trail heftig te protesteren, waardoor het lopen langs het snel stromende water een hachelijke onderneming was. Gelukkig waren er onderweg en na de finish geweldige verzorgingsposten, die de lopers royale bijvoeding gaven.

Na vijf uur en 38 minuten was de finish bereikt en konden Antoinet, Henk en Kees in de armen van Rinus vallen, die na zelf 10 kilometer gerend te hebben op hen stond te wachten.

Snel werden de koolhydraten en suikers aangevuld met koeken, bananen, peperkoek en zelfs rijstepap, die door de verzorgingsposten werden aangereikt. Het zonnetje scheen nog steeds en dus was het daarna tijd voor een overheerlijk, fris La Chouffe biertje.

Een passende afsluiting van een onvergetelijke wedstrijd. De benen zullen nog wel een paar dagen zeer doen, maar dat is niets in vergelijking met de pijn, die de kinderen met een loopbeperking in Indonesië moeten doorstaan als ze na hun operatie moeten beginnen aan hun revalidatie. Antoinet, Henk, Rinus en Kees zijn heel blij dat ze het project van de stichting Loopgroep Bali Runners via de “La Chouffe trail” hebben kunnen uitdragen.

En nu maar hopen dat er nog meer wedstrijden door zullen kunnen gaan…

 • IMG-20210712-WA0012
 • IMG-20210712-WA0013
 • IMG-20210712-WA0020
 • IMG-20210712-WA0022
 • IMG-20210712-WA0023
 • IMG-20210712-WA0024
 • IMG-20210712-WA0029
 • IMG-20210712-WA0034
 • IMG-20210712-WA0035
 • IMG-20210712-WA0039
 • IMG-20210712-WA0041
 • IMG-20210712-WA0042
 • IMG-20210712-WA0044
 • IMG-20210712-WA0045
 • IMG-20210712-WA0047
 • IMG-20210712-WA0063
 • IMG-20210712-WA0067
 • IMG-20210712-WA0070
 • IMG-20210710-WA0003
 • IMG-20210710-WA0021
 • IMG-20210710-WA0039
 • IMG-20210710-WA0048
 • IMG-20210710-WA0050
 • IMG-20210711-WA0001
 • IMG-20210711-WA0004
 • IMG-20210711-WA0007
 • IMG-20210711-WA0010
 • IMG-20210712-WA0003
 • IMG-20210712-WA0005
 • IMG-20210712-WA0007

 


Bali Runners sluiten het seizoen 2020/2021 af.

De Bali Runners hechten heel veel waarde aan openheid en transparantie. Daarom staat hun financiële jaarverslag elk jaar in de eerste weken van januari al op hun website. In het verslag kan iedere sponsor, donateur of andere belangstellende zien hoe de Bali Runners de ontvangen sponsorbijdragen en donaties hebben besteed.

Omstreeks de maand juni sluiten de Bali Runners elk jaar hun “seizoen” af. Dat doen zij bewust omdat de zomerperiode voor hen een periode is van relatieve stilte, met bijna geen wedstrijden en weinig mogelijkheden om geld op te halen voor hun goede doel.

Dit jaar werd het “seizoen 2020/2021” afgesloten met een trail en een picknick in het prachtige natuurgebied tussen Nijmegen en Berg en Dal. Het werd een heel mooie belevenis op de steile hellingen en de bossen, die nu op hun mooist waren in de frisgroene lentekleuren. De dag werd afgesloten met een heerlijke picknick en daarbij ging een woord van dank naar Elia Deenen en Henk van Gerven, de organisatoren van deze dag. Op zo’n dag als deze was de vriendschapsband tussen de Bali Runners tastbaar aanwezig. Een band die ontstaan is door hun gezamenlijke doel om de kinderen in Indonesië te helpen, die door een fysieke beperking niet goed kunnen lopen. Wellicht ten overvloede moet opgemerkt worden dat de kosten van deze afsluitende dag geheel door de Bali Runners zelf gedragen worden, want hun uitgangspunt is dat de ontvangen sponsorbijdragen en donaties zoveel mogelijk aan het goede doel moet worden besteed.

Natuurlijk werd er op deze dag ook terug gekeken naar de activiteiten in het afgelopen seizoen, dat door de coronacrisis uitzonderlijk moeilijk was geweest. Een paar voorbeelden:

 • de gesponsorde 12 marathons in 12 maanden van Henk van Gerven;
 • de gesponsorde recordpoging van Bas Lemmens in april 2020;
 • de statiegeld actie van Jumbo in mei 2020;
 • de donatie aan Harapan Jaya in juni 2020 (15.000 euro);
 • de donatie aan Stepping Stones Bali in juli 2020 (3.000 euro);
 • de “appel en een ei loop” in september 2020;
 • de speculaasactie in november 2020;
 • de donatie van Rabobank Club Support in december 2020;
 • de donatie van Paters Montfortanen in Valkenburg in december 2020;
 • de donatie van Kringloop Handmelken in februari 2021;
 • de donatie van KBO in februari 2021;
 • de donatie van Overbeek Verhuur in februari 2021;
 • de gesponsorde actie van Henk van Gerven in januari t/m maart 2021 (elke dag gelopen);
 • het niet doorgaan van de Groene Woud Lente Trail op 18 april 2021;
 • de donatie aan Harapan Jaya (voorschot) in april 2021.

Ondanks de problemen door de coronacrisis konden de Bali Runners op deze dag tevreden terugkijken op het afgelopen “Bali Runners seizoen”. De trail en de picknick in de heuvels en bossen tussen Nijmegen en Berg en Dal had hun weer extra gemotiveerd om ondanks de moeilijke omstandigheden verder te gaan met hun goede doel. Want voor hardlopers is het heel mooi om kinderen te helpen, die door hun beperking niet goed kunnen lopen.

 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • p11
 • p12
 • p13
 • p14
 • p15

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail