Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – ANBI

 

Aanwijzing als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Aan een aanwijzing als ANBI zijn voorwaarden verbonden. Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft besloten om de relevante gegevens met betrekking tot de ANBI-aanwijzing hieronder samen te vatten.

De Belastingdienst heeft met ingang van 6-2-2017 de stichting Loopgroep Bali Runners aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties en sponsorbijdragen aan deze stichting fiscaal aftrekbaar zijn, rekening houdende met de daarvoor geldende drempel.

Rechtsvorm

In artikel 1  van de notariële oprichtingsacte is vermeld dat  er sprake is van een stichting met de naam LOOPGROEP BALI RUNNERS.

Winstoogmerk

In artikel 2, lid 3, van de notariële oprichtingsacte is vermeld dat de stichting Loopgroep Bali Runners niet beoogt het maken van winst.

Algemeen belang

De activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners dienen voor 100% het algemeen belang. Met name zijn de activiteiten van de stichting gericht op het verbeteren van de hulpverlening aan kinderen met een fysieke beperking, op het eiland Bali, dan wel andere eilanden van Indonesië. In artikel 2 van de notariële oprichtingsacte zijn de activiteiten van de stichting Loopgroep Bali Runners nader omschreven.

Integriteitseis

De bestuurders van de stichting Loopgroep Bali Runners voldoen allemaal aan de integriteitseis. Dit betekent dat zij in de afgelopen 4 jaren niet veroordeeld zijn voor een misdrijf.

Financiële waarborg

De bestuursleden hebben geen doorslaggevende zeggenschap over het vermogen van de stichting. De bevoegdheden van het bestuur van de stichting loopgroep Bali Runners zijn omschreven in artikel 7 van de notariële oprichtingsacte.

Financiële beloning voor bestuurders

In artikel 4, lid 5, van de notariële oprichtingsactie is vermeld dat de bestuursleden van de stichting Loopgroep Bali Runners geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Publicatieplicht

Op de website www.balirunners.nl , zijnde de website van de stichting Loopgroep Bali Runners, zijn de volgende gegevens vermeld:

 

Regels bij opheffing stichting

In artikel 13, lid 2, van de notariële oprichtingsacte is bepaald dat een eventueel batig saldo bij opheffing van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nu beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Stichting op cultureel gebied

Er is geen sprake van een stichting, die actief is op cultureel gebied.


 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail