Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2018 van de stichting Loopgroep Bali Runners.

In het afgelopen jaar 2017 heeft de stichting Loopgroep Bali Runners financiële ondersteuning verleend aan de hierna volgende stichtingen, die op de eilanden Bali en Sumatra kinderen met een orthopedisch behandelbare afwijking hebben geholpen op hun weg naar een betere toekomst:

  • Stichting Stepping Stones op Bali (selectie, begeleiding,coördinatie van te opereren kinderen) ;
  • Stichting Harapan Jaya op Sumatra (operaties);
  • Stichting So Rehab op Bali (revalidatie en fysiotherapie).

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft meermalen het voornemen uitgesproken dat zij het beleid van het jaar 2017 willen continueren in het jaar 2018. Omstreeks augustus 2017 werd het bestuur echter in kennis gesteld van het feit, dat het revalidatieproject van de stichting So Rehab in de plaats Lovina op Bali wegens financiële omstandigheden was gesloten.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft zich tijdens een ingelaste bestuursvergadering beraden over deze gewijzigde situatie, waarbij één van de ketens van de hulpverlening (revalidatie en fysiotherapie) is weg gevallen.

Het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners heeft tijdens de ingelaste bestuursvergadering (op 12-11-2017) besloten om het beleid van het jaar 2017 te continueren in het jaar 2018, met dien verstande dat de financiële ondersteuning, vanwege het sluiten van het revalidatieproject van de stichting So Rehab Bali, in het jaar 2018 zal worden verleend aan:

  • Stichting Stepping Stones op Bali (selectie, begeleiding,coördinatie van operaties van kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking, alsmede hulpverlening door middel van gips en braces aan kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking, die niet geopereerd hoeven te worden);
  • Stichting Harapan Jaya op Sumatra (selectie, begeleiding, coördinatie en realisatie van operaties van kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking, alsmede de complete nabehandeling (revalidatie en fysiotherapie) van deze kinderen.

De voorwaarden, die door het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners zijn gesteld aan deze financiële hulpverlening, zijn vastgelegd in de tekst van het project over het jaar 2018. Deze tekst is te vinden in het hoofdmenu EVENEMENTEN, submenu PROJECTEN 2018 van de website www.balirunners.nl.

Mocht er zich een wijziging voordoen in de hiervoor omschreven omstandigheden dan zal het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners zich opnieuw gaan beraden.

Namens het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners,

Kees Smetsers

Secretaris en penningmeester


deel deze pagina

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail