Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Home

Waarom zijn de Bali Runners ontstaan ?

In de afgelopen jaren was er in het Brabantse land een groep van acht hardlopers actief, die afkomstig waren uit de dorpen Oostelbeers, Spoordonk, Oirschot en Best. Samen vormden ze een hechte vriendengroep, die veel plezier beleefde aan hun deelname aan hardloopwedstrijden. Langzaam maar zeker ontstond bij hen de behoefte om via hun passie iets te gaan doen voor de kwetsbare medemens.

Bali Runners logo

Zo ontstond het idee om via sponsoring geld in te zamelen voor kinderen op het eiland Bali in Indonesië, die een beperking hebben en vanaf hun geboorte nooit hebben kunnen lopen. Het ontstaan van dit idee heeft veel te maken met het feit, dat Kees Smetsers, één van de acht hardlopers, al heel veel jaren naar het eiland Bali gaat en daar op een gegeven moment in contact is gekomen met Marjanne Oomen. Marjanne Oomen is net als Kees geboren in de gemeente Oirschot. Op dit moment is Marjanne Oomen op Bali als vrijwilligster actief via de stichting Stepping Stones Bali.

Nadat de groep van acht hardlopers enige tijd actief was geweest met het inzamelen van geld voor de stichting Stepping Stones Bali, ontstond de behoefte om deze activiteiten vorm te geven onder een eigen naam.

Op 1-7-2016 gingen de acht hardlopers verder met de naam “Bali Runners” . Inmiddels is deze hardloopgroep uitgegroeid tot negen personen en zetten de volgende mannen en vrouwen zich in voor de kwetsbare kinderen op Bali en andere eilanden in Indonesië:

  • Bali RunnersHenk van Gerven uit Oostelbeers;
  • Henk van den Oord uit Spoordonk(gemeente Oirschot);
  • Johan Pijnenburg uit Spoordonk(gemeente Oirschot);
  • Elia Deenen uit Oostelbeers;
  • Antoinet Hems uit Oostelbeers;
  • Piet van Oirschot uit Oostelbeers;
  • Kees Smetsers uit Middelbeers;
  • Bas Lemmers uit Oirschot;
  • Karin van de Pas uit Vessem;

In het hoofdstuk BESTUUR van deze website stellen de Bali Runners zich voor via een foto en informatie omtrent hun functie in het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Vanaf 1-7-2016 proberen de Bali Runners via deelname aan hardloopwedstrijden en triatlons, maar ook via andere activiteiten, proberen geld in te zamelen voor kinderen in Indonesië, die een beperking hebben. In eerste instantie waren dat uitsluitend kinderen van het eiland Bali, die een klompvoet hadden en nooit goed, of helemaal niet, hadden kunnen lopen. Intussen is deze doelgroep in de afgelopen jaren uitgebreid tot kinderen van andere eilanden en/of kinderen die een andere beperking hebben.

In de tweede helft van het jaar 2016 hebben de Bali Runners hun eerste project gedraaid met de naam “speculaasproject”. Via de opbrengst van dit project en via de andere sponsoropbrengsten uit hardloopwedstrijden en triatlons, zijn in maart 2017 drie kinderen geopereerd, waarvan de kosten gefinancierd zijn door de Bali Runners. Intussen hebben de Bali Runners meer operaties gefinancierd. In maart 2018 zijn 11 kinderen geholpen en in maart 2019 zijn 20 kinderen geholpen. Daarnaast heeft de stichting Stepping Stones Bali een donatie ontvangen voor haar klompvoetproject.
Meer informatie daarover is te vinden in het hoofdmenu EVENEMENTEN, submenu PROJECTEN, van deze website.

Op 6-2-2017 is bij notariskantoor Wedemeijer Marks in Oirschot de oprichtingsacte van de stichting Loopgroep Bali Runners gepasseerd. Daarmee is een lang gekoesterde wens van de Bali Runners in vervulling gegaan. Vanaf 6-2-2017 opereren de Bali Runners voortaan onder de vlag van deze stichting. De naam “Bali Runners” blijft echter wel bestaan en zal onder andere ook de loopshirts van de Bali Runners blijven sieren.

De Bali Runners zijn heel blij dat zij met steun van u de kinderen op Bali kunnen helpen. Want wat is er mooier dan via hardlopen kinderen te helpen die nooit hebben kunnen lopen ?

 


deel deze bali runners pagina

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail