Bali Runners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Home

Waarom zijn de Bali Runners ontstaan ?

In de afgelopen jaren was er in het Brabantse land een groep van acht hardlopers actief, die afkomstig waren uit de dorpen Oostelbeers, Spoordonk, Oirschot en Best. Samen vormden ze een hechte vriendengroep, die veel plezier beleefde aan hun deelname aan hardloopwedstrijden. Langzaam maar zeker ontstond bij hen de behoefte om via hun passie iets te gaan doen voor de kwetsbare medemens.

Bali Runners logo

Zo ontstond het idee om via sponsoring geld in te zamelen voor kinderen op het eiland Bali in Indonesië, die een beperking hebben en vanaf hun geboorte nooit hebben kunnen lopen. Het ontstaan van dit idee heeft veel te maken met het feit, dat Kees Smetsers, één van de acht hardlopers, al heel veel jaren naar het eiland Bali gaat en daar op een gegeven moment in contact is gekomen met Marjanne Oomen. Marjanne Oomen is net als Kees geboren in de gemeente Oirschot. Op dit moment is Marjanne Oomen op Bali als vrijwilligster actief via de stichting Stepping Stones Bali.

Nadat de groep van acht hardlopers enige tijd actief was geweest met het inzamelen van geld voor de stichting Stepping Stones Bali, ontstond de behoefte om deze activiteiten vorm te geven onder een eigen naam.

Op 1-7-2016 gingen de acht hardlopers verder met de naam “Bali Runners” . Vanaf deze datum zetten de volgende mannen en vrouwen zich in voor de kwetsbare kinderen op Bali:

  • Bali RunnersHenk van Gerven uit Oostelbeers;
  • Henk van den Oord uit Spoordonk(gemeente Oirschot);
  • Johan Pijnenburg uit Spoordonk(gemeente Oirschot);
  • Elia Deenen uit Oostelbeers;
  • Antoinet Hems uit Oostelbeers;
  • Piet van Oirschot uit Oostelbeers;
  • Rob Rebel uit Best;
  • Kees Smetsers uit Spoordonk(gemeente Oirschot).

In het hoofdstuk BALI RUNNERS van deze website stellen genoemde acht Bali Runners zich voor.

Vanaf 1-7-2016 gaan zij voor elke kilometer, die zij trainen, 0,10 eurocent afdragen voor de hulp aan de kinderen op Bali. Daarnaast gaan zij via deelname aan hardloopwedstrijden en triatlons, maar ook via andere activiteiten, proberen geld in te zamelen voor kinderen in Indonesië, die een beperking hebben. In eerste instantie zullen dat uitsluitend kinderen zijn op het eiland Bali, die een klompvoet hebben en nooit hebben kunnen lopen. Het is niet uitgesloten dat deze doelgroep in de komende jaren wordt uitgebreid tot kinderen van andere eilanden in Indonesië, en/of kinderen die een andere beperking hebben.

In de tweede helft van het jaar 2016 hebben de Bali Runners hun eerste project gedraaid met de naam “speculaasproject”. Via de opbrengst van dit project kunnen waarschijnlijk zes Balinese kinderen, die een klompvoet hebben, via een operatie en nabehandeling een betere toekomst krijgen. In het hoofdstuk EVENEMENTEN van deze website kunt u verslagen lezen van dit project.

Op 6-2-2017 is bij notariskantoor Wedemeijer Marks in Oirschot de oprichtingsacte van de stichting Loopgroep Bali Runners gepasseerd. Daarmee is een lang gekoesterde wens van de Bali Runners in vervulling gegaan. Vanaf 6-2-2017 opereren de Bali Runners voortaan onder de vlag van deze stichting. De naam “Bali Runners” blijft echter wel bestaan en zal onder andere ook de loopshirts van de Bali Runners blijven sieren.

De Bali Runners zijn heel blij dat zij met steun van u de kinderen op Bali kunnen helpen. Want wat is er mooier dan via hardlopen kinderen te helpen die nooit hebben kunnen lopen ?

Mensen die informatie willen hebben over het eiland Bali kunnen die vinden op de website van Kees Smetsers met de naam www.hartvanbali.nl


deel deze bali runners pagina

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail