Balirunners

Projecten 2019 en 2020 van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Projecten 2019 en 2020 van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Algemene doelstelling

De stichting Loopgroep Bali Runners helpt kinderen in Indonesië met een orthopedisch behandelbare beperking, ongeacht hun geboorteplaats, afkomst, religie of huidskleur. Hulp aan kinderen met een andere beperking wordt niet uitgesloten.

Doelgroep voor de jaren 2019 en 2020

Voor de jaren 2019 en 2020 ligt de focus van de stichting Loopgroep Bali Runners bij kinderen, die een orthopedisch behandelbare beperking hebben. Het gaat niet alleen om kinderen, die via een operatie geholpen kunnen worden, maar ook om kinderen die via een andere behandelwijze geholpen kunnen worden, bijvoorbeeld via de zogenaamde “Ponseti methode”.

Naast de financiering van operaties en andere behandelingen, wil de stichting Loopgroep Bali Runners ook activiteiten ondersteunen, die betrekking hebben op onderwijs, bijscholing en het op een hoger niveau brengen van de hulpverlening in Indonesië aan kinderen met een orthopedisch behandelbare afwijking.

Plaats van de hulpverlening in de jaren 2019 en 2020

Voor de jaren 2019 en 2020 gaat het hier voornamelijk om kinderen, die een orthopedisch behandelbare beperking hebben en die op de eilanden Bali en Sumatra geholpen zullen worden. Het betreft kinderen, die van diverse eilanden in Indonesië afkomstig zijn, zoals bijvoorbeeld Bali, Sumatra, Aceh, Lombok en Timor.

Streefbedrag van het project voor het jaar 2019 en 2020

De stichting Loopgroep Bali Runners wil zoveel mogelijk kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking helpen. Het streefbedrag voor de jaren 2019 en 2020 zal 20.000 euro zijn.

Wijze van financiering van het project voor de jaren 2019 en 2020.

De voorwaarden, die door de stichting Loopgroep Bali Runners in de jaren 2017 en 2018 zijn gesteld aan de financiering van hun project, zullen in de jaren 2019 en 2020 niet gewijzigd worden.

Stichtingen of andere organisaties, die zich met de hulpverlening aan kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking bezig houden, kunnen een concreet omschreven en financieel onderbouwd projectvoorstel indienen bij de stichting Loopgroep Bali Runners.

De door de stichting Loopgroep Bali Runners ontvangen projectvoorstellen worden getoetst aan de doelstelling van de stichting Loopgroep Bali Runners. Daarna wordt door het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners een besluit genomen over het al dan niet financieren van het ontvangen projectvoorstel.

Uitbetaling van het afgesproken te doneren bedrag zal in de jaren 2019 en 2020 plaats vinden in overleg met de stichting of andere organisatie, die het projectvoorstel heeft ingediend.

Wanneer een project van een stichting of andere organisatie is goedgekeurd, zullen er afspraken worden gemaakt over de vraag hoe de stichting Loopgroep Bali Runners door middel van foto’s en/of tussentijdse verslagen op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project.

Wanneer een project is afgerond vindt er een financiële evaluatie plaats. In deze evaluatie wordt door de stichtingen, die een donatie hebben ontvangen, een opgave gedaan van de werkelijke kosten van het project.

 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail