Balirunners

Stichting Loopgroep Bali Runners – Projecten 2018

Bali Runners logo

 

Een blije Zuster Jeannette.

Op zaterdag 25 augustus reden drie Bali Runners naar het klooster Alverna in Aerdenhout (Haarlem) om daar een cheque van 10.850 euro te gaan overhandigen aan de 82-jarige Zuster Jeannette. Deze vrouw maakt deel uit van de Orde van Zusters Fransiscanessen. In 1969 is ze vanuit Klooster Alverna met de boot naar Indonesië gereisd om daar als vroedvrouw te gaan werken. Nadat ze ongeveer 2000 bevallingen had gedaan kreeg ze omstreeks 1981 de vraag of ze in Pematangsiantar op het eiland Sumatra in Indonesië een project wilde oprichten, waar kwetsbare kinderen zouden worden geholpen. In eerste instantie waren het veel kinderen met polio, maar later kwamen daar veel andere al dan niet aangeboren beperkingen bij. Het project kreeg de naam Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya. Harapan Jaya betekent “hoop overwint”.  Thans omvat het project onder andere een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, een school en een werkplaats. Op het project zijn in de afgelopen 35 jaren ongeveer 5000 kinderen geholpen aan een betere toekomst.

In maart 2018 heeft een team van drie Nederlandse en één Belgische orthopedische chirurgen  een groot aantal kinderen geopereerd, die een loopbeperking hadden en nooit goed hadden kunnen lopen. Een van deze artsen, Huub van der Heide van het Leids Universitair Medisch Centrum, was bij de overhandiging van de cheque aanwezig.

Zuster Jeannette heeft ondanks haar 82 jaar nog steeds een enorme liefde en passie voor de kwetsbare kinderen in Indonesië. Ze was blij en ontroerd met de cheque van 10.850 euro, zijnde de totale kosten van de operaties en nabehandelingen van 10 kinderen, die in de periode maart 2018 tot en met juli 2018 op het project van Harapan Jaya hebben plaats gevonden. Namens alle kinderen wilde ze heel graag alle sponsors en donateurs bedanken, die in samenwerking met de Bali Runners ervoor gezorgd hebben dat deze kinderen een kans op een betere toekomst hebben gekregen.

De overhandiging van de cheque was een moment dat alle aanwezigen een heel warm gevoel gaf. Voor de Bali Runners was het een afsluiting van een heel mooi jaar en tevens de start van een nieuw jaar, dat er hopelijk toe zal leiden dat zij tijdens de volgende operatieronde in maart 2019 nog meer kinderen zullen kunnen helpen. Daarvoor gaan ze binnenkort starten met hun jaarlijkse verkoop van speculaas. De Bali Runners zijn heel blij met de steun, die ze krijgen van de bevolking van De Beerzen, Spoordonk en Oirschot (en ver daarbuiten) en willen iedereen hiervoor heel graag bedanken.

Kees Smetsers


Dagen met een gouden randje… op het eiland Sumatra.

De Bali Runners hebben in het afgelopen jaar tijdens hun gesponsorde deelname aan hardloopwedstrijden en een kwart triatlon, en ook via de verkoop van pakketten speculaas, zoveel geld opgehaald dat zij een groot aantal kinderen kunnen helpen op hun weg naar een betere toekomst. Het betreffen allemaal Indonesische kinderen met een loopbeperking (vaak klompvoet), die via een operatie geholpen kunnen worden.

In de afgelopen weken zijn er vier Nederlandse en Belgische artsen naar Sumatra gevlogen om daar op het project van de stichting Harapan Jaya een groot aantal kinderen te opereren. Gisteren kreeg ik van Huub van der Heide, één van de orthopedische chirurgen, een foto van kinderen die inmiddels geopereerd zijn en nu in een Bali Runners loopshirt liggen te herstellen van hun operatie. Deze foto heeft mij en alle andere Bali Runners emotioneel en blij gemaakt, want deze foto vertelt meer dan 1000 woorden kunnen zeggen. Het is een symbool van de liefde en de verbondenheid tussen de Bali Runners en de kinderen van Indonesië.

[wowslider id=”57″]

Zonder de hulp van iedereen, die aan het project van de Bali Runners heeft meegewerkt, zou dit niet mogelijk zijn geweest. Voor de geopereerde kinderen en hun hulpverleners zijn dit dagen met een gouden randje en zij zullen de steun van de sponsors uit Nederland nooit meer vergeten…

Kees Smetsers


Project 2018 van de stichting Loopgroep Bali Runners.

Algemene doelstelling

De stichting Loopgroep Bali Runners helpt kinderen in Indonesië met een orthopedisch behandelbare beperking, ongeacht hun geboorteplaats, afkomst, religie of huidskleur. Hulp aan kinderen met een andere beperking wordt niet uitgesloten.

Doelgroep voor het jaar 2018

Voor het jaar 2018 ligt de focus van de stichting Loopgroep Bali Runners bij kinderen, die een orthopedisch behandelbare beperking hebben.

Plaats van de hulpverlening in het jaar 2018

Voor het jaar 2018 gaat het hier voornamelijk om kinderen, die op de eilanden Bali en Sumatra geholpen zullen worden. Hulp aan kinderen, die van andere eilanden in Indonesië afkomstig zijn, wordt niet uitgesloten.

Streefbedrag van het project voor het jaar 2018

De stichting Loopgroep Bali Runners wil in het jaar 2017 voldoende geld ophalen om in het jaar 2018 minimaal tien kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking te kunnen helpen.

Wijze van financiering van het project voor het jaar 2018.

Stichtingen of andere organisaties, die zich met de hulpverlening bezig houden aan kinderen met een orthopedisch behandelbare beperking, kunnen een concreet omschreven en financieel onderbouwd projectvoorstel indienen bij de stichting Loopgroep Bali Runners.

De door de stichting Loopgroep Bali Runners ontvangen projectvoorstellen worden getoetst aan de doelstelling van de stichting Loopgroep Bali Runners. Daarna wordt door het bestuur van de stichting Loopgroep Bali Runners een besluit genomen over het al dan niet financieren van het ontvangen projectvoorstel.

Uitbetaling van het afgesproken te doneren bedrag vindt in het jaar 2018 plaats in overleg met de stichting of andere organisatie, die het projectvoorstel heeft ingediend.

Wanneer een project van een stichting of andere organisatie is goedgekeurd, zullen er afspraken worden gemaakt over de vraag hoe de stichting Loopgroep Bali Runners door middel van foto’s en/of tussentijdse verslagen op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het project.

Wanneer een project is afgerond vindt er een financiële evaluatie plaats.


deel deze pagina

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail