Balirunners

Speculaasactie Bali Runners 2022

 

SPECULAASACTIE 2022 van de BALI RUNNERS

De stichting Loopgroep Bali Runners bestaat uit acht hardlopers uit de gemeente Oirschot. Samen proberen ze hun doel te verwezenlijken en dat is het helpen van Indonesische kinderen, die een fysieke beperking hebben (meestal klompvoet) en daardoor niet goed kunnen lopen. Als de kinderen nog héél jong zijn kunnen ze worden geholpen via een brace en gips. Als ze echter al wat ouder zijn, dan kunnen ze alleen via een operatie van hun beperking worden verlost. Daarom vliegt er elk jaar een team van 4 Nederlandse en Belgische artsen naar Sumatra om daar een groot aantal kinderen te opereren. Na hun operatie of andere behandeling kunnen de betreffende kinderen voor het eerst van hun leven goed lopen. Op deze manier hebben de Bali Runners uit de gemeente Oirschot in de afgelopen jaren al een groot aantal kinderen geholpen. Zonder de hulp van sponsors en donateurs kunnen de Bali Runners de kinderen echter niet helpen. 

Net als vorig jaar gaan de Bali Runners dit jaar weer speculaas verkopen voor hun goede doel. Daarnaast gaan ze ook ontbijtkoeken verkopen. Zowel de speculaas als de ontbijtkoeken worden verkocht voor 2,00 euro. Van de netto opbrengst worden de Indonesische kinderen geholpen, die onze hulp zo nodig hebben. De pakketten speculaas en de ontbijtkoeken kunnen worden besteld bij Kees Smetsers, penningmeester van de stichting Loopgroep Bali Runners (email: smetserskeeshotmail.com, whatsapp 06-37342970), of bij de diverse verkooppunten.


 

Speculaasactie Bali Runners 2021

Bali Runners helpen de kwetsbare medemens, jong en oud, dichtbij en in verre landen. 

De stichting Loopgroep Bali Runners probeert elk jaar in de maand november zoveel mogelijk pakketten speculaas te verkopen met het doel om van de opbrengst Indonesische kinderen te helpen, die een fysieke beperking hebben (meestal klompvoet) en daardoor niet of niet goed kunnen lopen. Door de coronacrisis was het de vraag of het dit jaar weer zou lukken. Gelukkig staken een groot aantal verkooppunten weer een helpende hand toe en dat leverde veel verkochte pakketten op. De directie en medewerkers van Jumbo Middelbeers en Jumbo Oirschot leverden ook een grote bijdrage aan het succes van deze speculaasactie omdat de Bali Runners twee weekenden in deze supermarkten mochten staan. De directie van Jumbo Oirschot leverde bijna de helft van alle pakketten speculaas gratis en liet daarmee ook op deze manier zien dat zij het project van de Bali Runners een warm hart toedraagt.

De deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend deden net als in voorgaande jaren de wikkels om de pakketten speculaas. Daarnaast maakten ze ook dit jaar weer een groot aantal (400) vogelhuisjes, die door hen vervolgens met veel enthousiasme en creativiteit werden beschilderd. Het was mooi om te zien hoeveel plezier de deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend aan deze dagbesteding beleefden. De opbrengst van de vogelhuisjes is voldoende om een tiental Indonesische kinderen van hun beperking te verlossen. De eigenaren en deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend verdienen daarvoor een groot compliment.

Tijdens de speculaasactie van de Bali Runners stelde Aannemersbedrijf Fried van de Laar uit Best een groot aantal vogelvoederhuisjes gratis ter beschikking. Deze vogelvoederhuisjes werden door de deelnemers van Zorgboerderij Het Scheiend beschilderd. Via de opbrengst van de verkoop van de vogelvoederhuisjes kunnen een paar Indonesische kinderen, die een beperking hebben en niet of niet goed kunnen lopen, een kans op een betere toekomst krijgen. De Bali Runners zijn heel dankbaar voor dit mooie gebaar van Aannemersbedrijf Fried van de Laar.

De speculaasactie van de Bali Runners is nog niet geheel afgerond, maar het staat al vast dat de opbrengst van de verkochte speculaas, vogelhuisjes en vogelvoederhuisjes ongeveer 8.000,00 euro zal zijn. Dit is het beste resultaat van de zes keren, dat de Bali Runners een speculaasactie hebben gehouden. Van de opbrengst kunnen héél veel Indonesische kinderen geholpen worden op hun weg naar een betere toekomst. Daarom willen de Bali Runners namens de kwetsbare kinderen in Indonesië iedereen bedanken, die een bijdrage aan deze speculaasactie heeft geleverd. Zonder de hulp van al deze mensen zou dit resultaat niet mogelijk zijn geweest.

De Bali Runners hebben niet alle ingekochte pakketten speculaas kunnen verkopen. Er is nog een kleine eindvoorraad pakketten speculaas, die de Bali Runners zullen schenken aan de ouderen in de gemeente Oirschot, voor wie de feestdagen van de maand december door de coronacrisis extra zwaar kunnen zijn. Daarvoor zullen organisaties binnen onze gemeente benaderd worden, zoals bijvoorbeeld De Zonnebloem. Op deze manier willen de Bali Runners de kwetsbare medemens helpen, jong en oud, dichtbij of in verre landen. De Bali Runners maken van de gelegenheid gebruik om iedereen fijne feestdagen te wensen en veel liefde, gezondheid en geluk in het nieuwe jaar.

 

 

FacebooktwitterredditpinterestmailFacebooktwitterredditpinterestmail